De TENTdagen zijn een gezamenlijk evangelisatieproject van de Hervormde Gemeenten Schoonhoven en Willige Langerak, in samenwerking met de andere kerken in Schoonhoven.

Deze dagen vinden plaats in de laatste week van de zomervakantie. De kernacviteit is het VakaneBijbelFeest voor kinderen op de basisschool en Club VET voor elke tiener. ’s Middags en ’s avonds vinden sportactiviteiten plaats en zijn er bezinnende momenten.

Voor meer informatie zie de website: www.tentdagen.nl.