Kerkdienst bijwonen

We zien ons ook genoodzaakt  ons te conformeren aan de regelgeving van de overheid en bij te dragen om het coronavirus onder controle te krijgen. (aangepast 24/03)

Wij vragen u om vooral thuis de diensten te bekijken. Mocht u toch graag — om wat voor reden dan ook — de dienst fysiek willen bijwonen, dan kunt u via de gebruikelijke weg zichzelf inschrijven via de website. Deze reservering blijft noodzakelijk.

U dient bij het reserveren het aantal tickets te reserveren voor het aantal bezoekers, inclusief kinderen, die de dienst willen bijwonen.

Om de RIVM-richtlijnen te waarborgen zal er overal 1,5m afstand gehouden worden tussen verschillende huishoudens.

De koster zal u uw plaats wijzen. Verder zal er ook bij de deur gevraagd worden of u klachten heeft die wijzen op Covid-19, mocht u klachten hebben dan kan u de toegang geweigerd worden.

Kerkdienst HGWL (morgen- en avonddiensten)

Hervormde Gemeente Willige Langerak