Huisbijbelkring

De huisbijbelkring is voor iedereen en voor alle leeftijden. De kring bestaat uit een vaste groep van zes tot acht personen. De kringleden bepalen met elkaar welk Bijbelboek er wordt besproken en wie op welke avond de Bijbelstudie inleidt. De kringen vinden in principe gedurende het winterseizoen elke twee
tot vier weken plaats bij één van de kringleden thuis (in toerbeurt).

Van de kringleden wordt in principe verwacht dat zij elke avond aanwezig zijn. De kringavond start met een maaltijd en wordt vervolgd met het bespreken van een Bijbelgedeelte, eventueel aan de hand van zelfgekozen Bijbelstudiemateriaal.

Tijdens de avond is er ook ruimte voor gebed en zingen. De predikant  verspreidt via een coördinator enkele keren per jaar studiemateriaal n.a.v. een preek, zodat de verschillende kringen allemaal een avond aan hetzelfde onderwerp kunnen besteden.

U kunt zich als reeds bestaande groep aanmelden, of uzelf bij één van de kringen laten indelen. Geef je op bij de coördinator van de huisbijbelkringen: Annemarie van Gils (huisbijbelkring@hgwl.nl).