Het gezichtenboek is gereed en is gepubliceerd op deze website. Hier kunt u logingegevens aanvragen; na controle zullen de logingegevens
verstrekt worden (via e-mail) en kunt u het gezichtenboek bekijken.

Diegenen die zich aangemeld hebben voor een gedrukt exemplaar kunnen dit exemplaar op zondag 19 mei na de dienst ophalen onder de toren. Bij mensen die een liturgiebriefje thuisbezorgd krijgen zal een gedrukte versie worden bezorgd.

Iedereen wordt verzocht de oude versies van het gezichtenboek in te leveren. Hiervoor zal op zondag 19 mei een doos in de toren worden geplaatst. De oude exemplaren van het gezichtenboek zullen vernietigd worden. U wordt verzocht zowel met de gedrukte als met de digitale
versie zorgvuldig om te gaan.

Voor meer informatie over de AVG wetgeving wordt u verwezen naar het privacy statement op de website. Bij vragen kunt u contact opnemen met de scriba.