Er wordt naar gestreefd om enkele gemeenteavonden per seizoen te houden.

De data van de gemeenteavonden en de invulling daarvan worden via Kerkklanken bekend gemaakt.