Terugluisteren dienst 5 april 10:00

U kunt hier de dienst van 5 april terugluisteren

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 1003: 1, 3, 4, 5 Stil is de straat overal

Leefregels uit Filippenzen 4

Zingen Psalm 115: 1, 2, 3 (nieuw berijmd)

Gebed

Schriftlezing Psalm 115

Verkondiging

Zingen OTH 263 Sela – Waar ben U God (Wees bij ons)

Voorbede dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen OTH 175 Taizé – Bij God ben ik geborgen (NL-tekst)

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Omdat de kerkenraad in deze bijzondere tijd liever geen gastpredikanten wil uitnodigen, vervallen voorlopig de avonddiensten.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor de diaconie, namelijk de doelen Dorcas en Kerk in Actie.

Dorcas is een christelijke organisatie voor ontwikkelingswerk, sociale hulp, noodhulp en wederopbouw. Meer informatie vindt u op www.dorcas.nl.

Kerk in Actie: de collecte is voor de wederopbouw van de kerken in Syrie. Meer informatie op www.kerkinactie.nl.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540

t.n.v. Diaconie Willige Langerak.