Dienst 31 mei 10:00 | Thema: ‘Grenzen verleggen’

U kunt hier de Pinksterdienst van 31 mei terugkijken.

Liederenblad

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 680: 1, 2, 3, 4, 5 Kom, heilige Geest, Gij vogel Gods

Leefregels

Zingen Lied 672: 1, 6 Kom laat ons deze dag

Gebed

Schriftlezing Handelingen 10:1-29

Kindermoment

Zingen kinderlied OTH 445: 1, 2, 3, 4 ’t Is feest vandaag

Verkondiging Thema: Grenzen verleggen

Zingen OTH 360: 1, 2, 3 Samen in de naam van Jezus

Moment van gedenken Bep Rietveld

Klik hier om naar het condoleanceregister te gaan

Zingen Psalm 27:7 (oude berijming)

Dankgebed, voorbede en Onzevader

Collecte

Zingen Lied 675: 1, 2 Geest van hierboven

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het CvK, met als doelen Stichting Ontmoeting en GZB.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540
t.n.v. Diaconie Willige Langerak.