Dienst 3 mei 10:00

U kunt hier de dienst van 3 mei 2020 terugkijken.

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging (en groet)

Zingen LB Psalm 124, 1 en 4

Leefregels

Zingen LB 314: 1,2,3 – Here Jezus, om uw woord

Gebed om de Geest

Schriftlezing Johannes 21: 1-14

Kinderlied OT 498 – ‘k heb Jezus nodig

Verkondiging

Zingen OT 386: 1,2,4 – O grote God die liefde zijt

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en voorbede, stil gebed en Onze Vader

Zingen OT 191: 1,2,3 – Ik bouw op U

Zegenbede

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het CvK, met als doel het orgelfonds.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.