Terugkijken dienst 29 maart 10:00

U kunt hier de dienst van 29 maart terugkijken en luisteren.

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen OTH 16 Als een hert dat verlangt naar water

Leefregels uit Kolossenzen 3

Zingen OTH 60 Uit de diepten – Psalmen voor nu 130

Gebed

Schriftlezing Psalm 114

Verkondiging

Zingen Psalm 121: 1, 2, 3, 4 (oude berijming) OTH 55

Voorbede dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen OTH 211 U bent mijn schuilplaats Heer

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Volg deze link om naar het lied te gaan dat Jeroen noemt tijdens de dienst.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het CvK en deze is deels bestemd voor De Bron en deels voor de Quotum collecte.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.