Terugkijken dienst 26 april 10:00

U kunt hier de dienst van 26 april 2020 terugkijken.

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 907: 1, 4 Jezus, mijn verblijden

Leefregels Galaten 5

Zingen Psalm 124: 1, 4 (oude berijming)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 8:36-40 en Filippenzen 4:4-7

Kindermoment

Kinderlied OTH 540 Maak een vrolijk geluid voor de Heer

Verkondiging

Zingen OTH 323 Juicht, want Jezus is Heer

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 868: 1, 2, 5 Lof zij de Heer, de almachtige koning der ere

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor de Diaconie, met als doelen Woord & Daad en IZB.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540

t.n.v. Diaconie Willige Langerak.