Dienst 24 mei 10:00 | Thema: ‘Geloven moet je doen’

U kunt hier de dienst van 24 mei 2020 terugkijken.

Liederenblad

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 1: 1, 2 (nieuw berijmd)

Leefregels

Zingen OTH 370: 1, 2, 3, 4 (Als je geen liefde hebt voor elkaar)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 9:32-43 en Jakobus 2:14-17

Kindermoment

Zingen kinderlied Hemelhoog 115/ Opwekking Kinderen 70 Liefde, blijdschap vrede

Verkondiging ‘Geloven moet je doen’

Zingen Lied 1005: 1, 2, 3, 4, 5 (Nederlandse versie: Zoekend naar licht)

Geloofsbelijdenis gelezen

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 992: 1, 2, 3, 4 (Wat vraag de Heer nog meer van ons)

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het CvK, met als doel het plaatselijk kerkenwerk.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.