Terugkijken dienst 22 maart 10:00

U kunt hier de dienst van 22 maart terugkijken.

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 84a: 1, 2, 3, 4, 5 Psalmen voor nu – Wat hou ik van uw huis

Gebed

Schriftlezing Psalm 113

Verkondiging

Zingen Lied 103e Taizé – Bless the Lord, my soul

Voorbede dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen OTH 302 De zon komt op, maakt de morgen wakker (Tienduizend redenen)

Zegen

De volledige tekst van de liederenblad kunt u hier openen (en eventueel printen voor wie mee wil zingen):

200320 liturgie uitdraai 22 maart

Collecte:

Het weeshuis ‘Hope and Dreams’ in Uganda is kort geleden overvallen. Hierbij is veel schade aangericht en zijn noodzakelijke artikelen  gestolen. Daarnaast hebben de medewerkers traumatische dingen meegemaakt. Laten we gul geven om het bijzondere en noodzakelijke werk in het weeshuis zo snel mogelijk weer zijn normale doorgang te laten vinden.