Dienst 21 mei 9:30 | Hemelvaartsdag

U kunt hier de dienst van 21 mei 2020 terugkijken.

Download hier het liederenblad

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 47: 1, 3 (oude berijming)

Geloofsbelijdenis gelezen

Zingen Weerklank 187: 1, 2, 5 De dag van onze Vorst brak aan

Gebed

Schriftlezing Handelingen 1:4-14

Kindermoment

Kinderlied OTH 510 Hij is machtig

Verkondiging thema: ‘Kun je blijven geloven?’

Zingen OTH 220: 1, 2, 3, 4 Wij blijven geloven

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 422: 1, 2, 3 Laat de woorden die we hoorden

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze Hemelvaartsdag voor de diaconie, met als doelen ZOA en HGJB.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540
t.n.v. Diaconie Willige Langerak.