Terugkijken dienst 19 april 10:00

U kunt hier de dienst van 19 april 2020 terugkijken.

Mocht u problemen ondervinden om de diensten te volgen, hier vindt u meer informatie: https://www.hgwl.nl/info-over-techniek-om-online-diensten-te-volgen/ 
Als dit geen oplossing geeft, dan kunt u een mail sturen naar Arend van der Pauw (website@hgwl.nl).

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 637 O vlam van Pasen, steek ons aan

Leefregels uit Galaten 5

Zingen Psalm 16: 1, 3 (nieuwe berijming)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 8:26-40

Kindermoment ‘voorbij fietsen en stilstaan’

Kinderlied OTH 511: 1 en 2 Ho! Stop!

Verkondiging

Zingen Lied 887 Wees stil en weet: Ik ben uw God

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen OTH 264 Wees mijn verlangen

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het Cvk, met als doel het plaatselijk kerkenwerk.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.