Dienst 17 mei 10:00 | Thema: ‘Erbij horen’

U kunt hier de dienst van 17 mei 2020 terugkijken.

Liederenblad

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 42: 1, 2 (nieuw berijmd)

Leefregels

Zingen Psalm 42: 3, 7 (nieuw berijmd)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 9:19b-31 en Galaten 1:11-20

Kindermoment

Kinderlied OTH 471 Zacheüs is een tollenaar

Verkondiging thema: ‘Erbij  horen’

Zingen OTH 363 Breng ons samen

Geloofsbelijdenis

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 968: 1, 2, 4, 5 De ware kerk des Heren

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor het CvK, met als doel De Bron.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.