Terugkijken Paasdienst 12 april 2020

U kunt hier de Paasdienst van 12 april 2020 terugkijken.

Mocht u problemen ondervinden om de diensten te volgen, hier vindt u meer informatie: https://www.hgwl.nl/info-over-techniek-om-online-diensten-te-volgen/ 
Als dit geen oplossing geeft, dan kunt u een mail sturen naar Arend van der Pauw (website@hgwl.nl).

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Lied 598 Als alles duister is (NL-versie)

Leefregels Kolossenzen 3

Luisterlied Sela – Ik leef

Gebed

Schriftlezing Lucas 24:1-12

Kindermoment

Kinderlied OTH 434 Omdat de Heer verrezen is

Zingen Psalm 98: 1, 2 nieuw berijmd

Verkondiging

Zingen Lied 605 De toekomst is al gaande

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 634: 1, 2 U zij de glorie

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor de Diaconie. Zoals gewoonlijk de laatste tijd zijn er 2 doelen per dienst. Dit keer de GZB en Diaconie algemeen.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540

t.n.v. Diaconie Willige Langerak.