Dienst 10 mei 10:00

U kunt hier de dienst van 10 mei 2020 terugkijken.

Liederenblad

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 62: 1, 5, 7 (nieuw berijmd)

Leefregels

Zingen Psalm 51b Create in me a clean heart (2x)

Gebed

Schriftlezing Handelingen 9:1-19

Kindermoment

Kinderlied OTH 528 Is je deur nog op slot

Verkondiging thema: Deugmensen of zondaars?

Zingen OTH 182: 1, 2, 3, 4 Genade zo oneindig groot

Lezen van de geloofsbelijdenis

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 1014: 1, 2, 3, 4, 5 Geef vrede door van hand tot hand

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze zondag voor de diaconie, met als doelen de Evangelische Hogeschool en De Hoop.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL85 RABO 0337121540

t.n.v. Diaconie Willige Langerak.