Terugkijken dienst 10 april 19:30

U kunt hier de dienst van Goede Vrijdag 10 april 2020 terugkijken.

Liturgie

Afkondigingen

Bemoediging en groet

Zingen Psalm 22: 1, 2 nieuwe berijming

 

Gebed

Schriftlezing Lucas 23:33-48

Kinderlied OTH 425 Als ik mijn ogen sluit

Verkondiging

Zingen OTH 113 Sela ­– Zie de mens

 

Toelichting bij het uitgestelde avondmaal

Geloofsbelijdenis

Zingen Psalm 22: 11, 13 nieuwe berijming

 

Dankgebed en Onzevader (met klokgelui tijdens Onzevader)

Zingen Lied 590 Nu valt de nacht

Zegen

De tekst van de liederen zullen geprojecteerd worden op uw scherm.

Collecte:

De collecte is deze avond voor het CvK, te weten voor het plaatselijk kerkenwerk en het orgelfonds.

Er zijn 2 mogelijkheden om hieraan bij te dragen:

Direct via internetbankieren

Bedrag €*Let op: per betaling zijn er 25 cent transactiekosten.

Zelf overmaken

Overmaken per bank. Dit kan naar: NL38 RABO 0337188734

t.n.v. CvK Willige Langerak.