Jezus zegt tegen zijn leerlingen: volg mij! Op Follow Me Next luisteren we samen naar zijn stem en laten we ons aanspreken door de goede boodschap van zijn dood en opstanding.

Follow Me Next is bedoeld voor jongeren van vijftien jaar en ouder. We komen van het najaar tot het voorjaar iedere woensdagavond bij elkaar van 20.15 uur tot en met 21.15 uur in de Bron.