Jezus zegt tegen zijn leerlingen: volg mij! Op Follow Me luisteren we samen naar zijn stem en laten we ons aanspreken door de goede boodschap van zijn dood en opstanding.

Jongeren van twaalf tot vijftien jaar zijn van harte welkom. We komen van het najaar tot het voorjaar iedere woensdagavond bij elkaar van 19.00 uur tot en met 20.00 uur in de Bron.