Op de bijbelthemakring wordt een boekje over een bijbelgedeelte of thema besproken. Jongeren ontmoeten ouderen en ouderen ontmoeten jongeren.

De avond bestaat uit een avondgebed, de presentatie van het gelezen hoofdstuk, gesprek in kleinere groepjes en een afsluitende borrel.

We komen ongeveer van najaar tot voorjaar ongeveer één keer per maand bij elkaar op dinsdagavond om 20.00 uur in de Bron.

Zie voor meer informatie de gemeentegids.