Als kring bestuderen we gedeelten uit de Bijbel en gaan daarover in gesprek. Naast het leerzame hechten we ook grote waarde aan de onderlinge ontmoeting.

De Bijbelstudie begint om 20.00 uur. We eindigen meestal ongeveer 21.30 uur. We komen bij elkaar in de Bron.