God heeft in Jezus Christus ons zijn liefde verklaart. Hij laat ons dit om te beginnen weten door de bediening van de doop maar ook door de verkondiging van het evangelie.

Bij het doen van belijdenis beantwoorden we ten aanhoren van de hele gemeente deze liefdesverklaring. Op belijdeniscatechisatie bereiden we dit openbare antwoord voor.

We verdiepen ons in de kernpunten van het christelijk geloof om in het gesprek te ontdekken wie God is en wie wij als mensen zijn voor hem.

Ook als je nog niet zeker weet of je wel belijdenis wilt doen is het mogelijk mee te doen om op die manier te ontdekken of je dit wilt. Neem voor meer informatie contact op met de predikant.