Kerkklanken 6 april 2018

PREEKBEURTEN

Zondag 8 april 2018
10.00 uur: ds. A.D.L. Terlouw, Bergschenhoek
18.30 uur: ds. A. Robbertsen, Hendrik Ido Ambacht
Collecte in de dienst: Diaconie algemeen (Diac)
Collecte bij de uitgang: Plaatselijk kerkenwerk (CvK)

Zondag 15 april 2018
10.00 uur: ds. J.W. Sparreboom, Sliedrecht
18.30 uur: ds. G.J. van Meijeren, ‘s Graveland
Collecte in de dienst: Orgelfonds (CvK)
Collecte bij de uitgang: HGJB (Diac)

AGENDA

Vrijdag 6 april 2018
19.00 u. 12+-club

Zaterdag 7 april 2018
11.30 u. Albanese muziek-lunch
18.30 u. Alpha Youth

Zondag 8 april 2018
15.00 u. Kliederkerk

Maandag 9 april 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Dinsdag 10 april 2018
18.30 u. Club Jong Leven 5/6

Donderdag 12 april 2018
20.00 u. Avond geloofsopvoeding

Zaterdag 14 april 2018
18.30 u. Alpha Youth

Maandag 16 april 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"
20.00 u. Moderamenvergadering

Dinsdag 17 april 2018
19.00 u. Club Jong Leven 7/8

Woensdag 18 april 2018
20.00 u. 'Op Weg'-kring

Zaterdag 21 april 2018
18.30 u. Alpha Youth

GEMEENTEBERICHT

Rondom het Woord
Bij de diensten

We leven in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart. Afgelopen zondag hebben we het gehoord en ervan gezongen. De Heer is waarlijk opgestaan! Elke zondag mogen we die boodschap horen. Gezegende diensten gewenst.

Organisten

zondag 8 april 201810.00 uurdhr. J. Swets
 18.30 uurdhr. J. Swets
zondag 15 april 201810.00 uurdhr. B. van Gils
 18.30 uurdhr. W. Voorrips
  
  

Kinderoppas

8 april 10.00 u.:
Mirjam Verweij, Cristi Geurts, Jolijn van Oostrom en Myreann Brobbel

15 april 10.00 u.:
Jansje Dekker, Annemieke Lekkerkerker, Mattheo den Besten en Vera Hilgeman

Zondagsschool ‘Joraï’

8 april 10.00 u.:
Henrieke van der Ree, Ilse Rijkaart, Priscilla van Bemmel en Inez den Besten. Thema: Simson.

Diaconie

8 april | Diaconie algemeen
Christus vraagt om uw liefdegaven voor het diaconale werk voor uw naasten ver weg en dichtbij.
Geef van wat u uit Zijn hand hebt ontvangen en wees anderen op deze manier tot een zegen.

15 april | HGJB
Kom in actie voor christenen in Egypte.
Christenen hebben het moeilijk in een islamitisch land als Egypte. Toch trekken christenen zich niet terug.
Ze vormen levende gemeenten waar ze elkaar ontmoeten, God aanbidden en groeien in hun geloof.
Daarnaast kijken ze hoe ze concreet iets kunnen doen voor de mensen in hun omgeving.
Steun de christenen en geef hun middelen voor medische zorg, kinderopvang, scholing, jeugdwerk en kerkgebouwen.

de Diaconie

College van kerkrentmeesters

Quotumcollecte
Zondag 22 april a.s. wordt de eerste quotumcollecte van dit jaar gehouden. Deze collecte wordt gehouden door middel van een door het College van Kerkrentmeesters beschikbaar gestelde envelop, die na de dienst van zondag 15 april worden uitgereikt.
U/jij wordt verzocht om deze envelop zondag 22 april gevuld mee te brengen voor de collecte na afloop van de dienst.
Als u/jij de envelop vergeet of kwijt raakt, is een losse gift uiteraard ook van harte welkom.
De quotumcollecte is voor het bovenplaatselijke kerkenwerk: een gemeentelijke collecte waarvan de opbrengst moet worden afgedragen aan het Regionale College van Kerkrentmeesters. De hoogte van de bijdrage van onze gemeente is afhankelijk van het aantal belijdende leden en doopleden en van de draagkracht van de gemeente. De heffing van dit jaar 2018 is vastgesteld op € 4.506,25.
Het College van Kerkrentmeesters houdt per jaar twee collecten voor dit doel.
Wij bevelen de quotumcollecte van harte bij u/jou aan.

het College van Kerkrentmeesters

Gemeenteavond geloofsopvoeding
Afgelopen najaar zijn er 3 mooie avonden geweest over geloofsopvoeding. Op donderdagavond 12 april om 20.00 uur zal de laatste avond in De Bron plaatsvinden. Dit keer zal het meer gericht zijn op het jeugdwerk binnen onze gemeente. We willen samen met alle zondagsschool-, club- en FM-leiding, maar ook zeker met u als gemeentelid, nadenken over de invulling van het jeugdwerk. Een verantwoordelijkheid voor iedereen, zoals we dat in een doopdienst als gemeente beamen. Een ervaringsdeskundige vanuit de organisatie LOEK zal de avond leiden. Bent u er bij?

Gezichtenboek
In het najaar zijn we gestart met het updaten van het gezichtenboek. Inmiddels zijn we zover dat het vernieuwde gezichtenboek verspreid kan worden.
De insteek was om u de keuze te geven tussen een papieren versie of een digitale versie.
25 mei gaat echter de algemene verordening gegevensbescherming (AVG wetgeving) in, welke de bescherming van persoonsgegevens tot doel heeft.
Dit heeft grote consequenties voor het delen van persoonsgegevens van onze gemeenteleden.
De verspreiding van het gezichtenboek loopt daardoor helaas vertraging op.
We zijn momenteel nog aan het onderzoeken op welke wijze we de verspreiding van het gezichtenboek kunnen laten plaatsvinden.
We hopen u hierover zo spoedig mogelijk verder te berichten.

Ten slotte
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad.

Huig Hoek, ouderling

Algemeen

Start Kliederkerk Schoonhoven
Op zondag 8 april staan de deuren van de Ichthusschool open voor de eerste Kliederkerk Schoonhoven. Kliederkerk is een nieuwe, speelse vorm voor kinderen tussen de 4 en 12 jaar en de mensen om hen heen. Gezinnen die zich niet (meer) zo verbonden voelen met de kerk en/of het geloof in God. De ingrediënten van een Kliederkerk? Samen ontdekken, samen vieren en samen eten. Zo ontdekken jong en oud op een creatieve manier de betekenis van een Bijbelverhaal. Het voornemen is om vijf keer per jaar een Kliederkerk in Schoonhoven te organiseren.
Op 8 april wordt gestart met het thema Het huis op de rots. Kliederkerk Schoonhoven start om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Kent u, ken jij een gezin waarvoor de Kliederkerk een ontspannen wijze is om het geloof (opnieuw) te ontdekken?! Achterin de verschillende kerken in Schoonhoven liggen binnenkort flyers die u kunt uitdelen. Of like en tag op Facebook de pagina Kliederkerk Schoonhoven.
Kliederkerk is geïnspireerd op Messy Church UK en wordt ondersteund door JOP (jongerenorganisatie PKN). Inmiddels zijn er in Nederland veel plaatselijke Kliederkerken opgestart. Ook in Schoonhoven is het initiatief opgepakt door een groepje vrijwilligers dat op dit moment bestaat uit Petra Bogaard, Corné en Machteld van Roest, Esther van Slingerland, Janneke Verhoeff en Ingrid Voormolen. Heb je vragen of ideeën voor Kliederkerk Schoonhoven of wil je zelf een keer actief een bijdrage leveren door bijvoorbeeld het schenken van koffie/thee, begeleiden van een spelonderdeel of iets bakken/koken? Mail naar KliederkerkSchoonhoven@gmail.com.

Open Ochtend voor Vrouwen
Wij nodigen u hartelijk uit voor de Open Ochtend voor Vrouwen op D.V. dinsdag 10 april a.s. in Restaurant Belvédère, Lekdijk West 4 te Schoonhoven.
Onder het genot van een kopje koffie of thee willen we gaan luisteren naar Karien Geluk. Zij zal spreken over het onderwerp: “Denken, voelen, doen - strijd in je hoofd”.
Het programma duurt van 9.00 tot 11.15 uur. Vanaf 8.45 uur is er koffie.
Voor kinderoppas wordt gezorgd.
Na afloop is er gelegenheid om nog even na te praten.
Ter dekking van de kosten wordt een vrijwillige financiële bijdrage gevraagd.
Deze Open Ochtend is een initiatief van christenvrouwen in en rond Schoonhoven, die u graag willen ontmoeten in een ongedwongen sfeer en het gesprek over allerlei levens- en geloofsvragen willen stimuleren.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Anja de Pater, telefoon 0182-386568 of email rpdepater@hetnet.nl.

Zingen voor Israël
Op vrijdag 13 april 2018 organiseert de Stichting Christenen voor Israël te Nijkerk in samenwerking met Vrienden van Israël in de Krimpenerwaard een koor- en samenzangavond. De avond wordt gehouden in de Hervormde Kerk, Achter de kerk 7 in Stolwijk onder het motto “Zingen voor Israël”. Aanvang: 20.00 uur maar vanaf 19.45 uur zal er al samenzang zijn. Muzikale medewerking wordt verleend door Mannenensemble “Maranatha” uit Ouderkerk a/d IJssel e.o. onder leiding van Willem Nijhof en door twee koren van Willem van Beek, te weten het ZuidHollandKoor uit Bergambacht en de Chr. Gemengde Zangvereniging “Zanglust” uit Benschop. Naast koorzang zal er ook veel samenzang zijn. Peter Boele zal hierbij het orgel bespelen. Verder wordt meegewerkt door Björn Hoogenes (piano) en Richard Verweij (cornet). Ds. P.J. van Midden zal de avond openen. De meditatie wordt verzorgd door ds. Willem J.J. Glashouwer. Iedereen is van harte welkom. De toegang is vrij. Wel zal er een collecte worden gehouden voor het internationale werk van Christenen voor Israël, waar ds. Glashouwer nauw bij betrokken is. Bovendien is er gelegenheid om producten uit Israël te kopen en zal er een (kleine) boekentafel zijn.

Een nieuwe uitdaging?
Binnenkort start in Gouda een nieuwe introductiecursus voor mensen die geïnteresseerd zijn in vrijwilligerswerk binnen de terminale zorg. Gezocht wordt naar mensen die evenwichtig in het leven staan en kunnen meebewegen en zich kunnen aanpassen aan de wensen van de zorgvrager en zijn naasten. Gevraagd wordt om minimaal twee dagdelen per week beschikbaar te zijn en eenvoudige zorgtaken te verrichten. De cursus wordt gehouden op 18 en 19 juni 2018. Interesse: bel of mail Jeannette van Herk, via 0182-358199 of via e-mail teamondersteuner@hospicemiddenholland.nl.

Diensten

  • 22apr. 10:00 uurDs. J. Overeem | Boskoop
    18:30 uurDs. J. Scheele Goedhart | Amsterdam

Volledig prekenrooster

Contact

HG Willige Langerak
Montignylaan 18
2871 AE Schoonhoven

map

Routebeschrijving Ga

ANBI | Sitemap | Ontwerp en realisatie: Reprovinci