Kerkklanken 29 juni 2018

PREEKBEURTEN

Zondag 1 juli 2018
10.00 uur: ds. G.J. Roest, Huizen
Bediening Heilige Doop
Verbinding met De Bron
Na de dienst ontmoeting in De Bron
18.30 uur: dr. G.J. Mink, Sliedrecht
Collecte in de dienst: Project 10 27 (Diac)
Collecte bij de uitgang: Tentdagen (CvK)

Zondag 8 juli 2018
10.00 uur: ds. D.M. van de Linde, Rotterdam
Bevestiging prop. J.J. Hagendijk
Verbinding met De Bron
14.30 uur: ds. J.J. Hagendijk
Intrededienst
Verbinding met De Bron
Collecte in de dienst: Predikantsplaats (CvK)
Collecte bij de uitgang: GZB (Diac)

AGENDA

Maandag 2 juli 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Dinsdag 3 juli 2018
20.00 u. Kerkenraadsvergadering

Maandag 9 juli 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

GEMEENTEBERICHT

Rondom het Woord
Bij de diensten

De komende zondagen zijn bijzondere zondagen voor onze gemeente.
In de morgendienst van zondag 1 juli zal de Heilige Doop bediend worden aan drie kinderen.
Zondagmorgen 8 juli zal de bevestiging zijn van proponent J.J. Hagendijk, waarna ’s middags de bevestigde predikant ds. Hagendijk zijn intrededienst zal houden.
Beide zondagen gezegende diensten toegewenst.

Bediening Heilige Doop
D.V. zondagmorgen 1 juli zal de Heilige Doop bediend worden aan een drietal kinderen uit onze gemeente:
Joshua Samuel Boerrichter, zoon van Peter en Melanie Boerrichter (Lekdijk west 61, 2871 ML Schoonhoven);
Elias Andreas Verweij, zoon van Ruben en Mirjam Verweij (Vlisterweg 45, 2871 VG Schoonhoven); en
Ezra Nathan Zwijnenburg, zoon van Mart en Grietje Zwijnenburg (De Terp 11, 2871 RL Schoonhoven).
Het is bijzonder als kinderen van de gemeente het teken en zegel van Gods verbond mogen ontvangen. Bijzonder voor de ouders om te weten dat God Zijn verbond met je kind wil aangaan. Bijzonder voor de gemeente dat we hiervan getuige mogen zijn.

Organisten

zondag 1 juli 201810.00 uurmevr. M. Lakerveld
 18.30 uurmevr. A. Vroegindeweij
zondag 8 juli 201810.00 uurdhr. B. van Gils
 18.30 uurdhr. W. Voorrips
  
  

Kinderoppas

1 juli
10.00 u.: Aafke den Besten, Elea Kooijman, Shevonne Brobbel, Marije den Boer en Elsbeth Timmer

8 juli
10.00 u.: Mirjam Wilzing, Arja Aantjes, Marinda Vermeulen en Daniëlle van Bruchem
14.30 u.: Janneke Verhoeff, Willemiek Timmermans, Esther van Slingerland, Eefje Vermeulen en Laurene Brobbel

Vanuit de kerkenraad

Welkom familie Hagendijk-van Mourik
Als alles naar wens is verlopen, is de pastorie vanaf vandaag 29 juni weer bewoond. Jeroen en Cristely hebben hun woning in Rotterdam verruild voor de pastorie in de Zilverstad Schoonhoven. We heten hen van harte welkom in onze gemeente en wensen hen een goede tijd toe in onze gemeente van Willige Langerak.
Met elkaar mogen we uitzien naar een gezegende bevestigings- en intrededienst op zondag 8 juli aanstaande.

Het ‘Witte Kerkje’ is weer extra open.....
In de zomermaanden juli en augustus is het ‘Witte Kerkje’ iedere zaterdag geopend van 11.00 – 15.00 uur. Een enthousiast team van vrijwilligers staat dan gereed om bezoekers te verwelkomen om de kerk te bezichtigen. Er is immers genoeg in het fraaie authentieke interieur te bewonderen in het ‘Witte Kerkje’. De kerk is open op zaterdag 7, 14, 21 en 28 juli. In de maand augustus op zaterdag 4, 11 en 18 augustus. Tijdens de ‘Open Monumentendag’ op zaterdag 8 september is de kerk ook geopend. Weet je hartelijk welkom.

Diaconie

1 juli | Project 10 27
Veel vluchtelingen, waaronder ook veel christenen, hebben de afgelopen jaren een verblijfsstatus gekregen en zijn vanuit een asielzoekerscentrum verhuisd naar een reguliere woning. De tijd breekt aan van integratie en een eigen plek vinden in de Nederlandse samenleving. Juist in deze periode is het belangrijk dat zij contacten hebben met andere Nederlanders. Nederlandse christenen en gemeenteleden die hen helpen en naast hen staan. Stichting Gave biedt training en ontwikkelt materialen om die verbinding aan te gaan.
Wees door uw gave van waarde voor uw naaste.

8 juli | GZB
Vandaag collecteren we voor Willem-Henri en Ditteke den Hartog die uitgezonden zijn naar Malawi. Vanuit dit land is Willem-Henri GZB-regiocoördinator voor Zuidelijk Afrika. Ditteke is projectleider voor de GZB. Hun werk vraagt uw gebed en financiële steun.
Voor meer informatie kijk op www.gzb.nl.

de Diaconie

Vanuit de jeugdraad
Geslaagd!

Een vijftal jongeren, die actief zijn in onze gemeente, kreeg 2 weken geleden te horen dat ze geslaagd zijn voor hun middelbare school. Dankbaar zijn we voor ze dat ze deze schoolperiode positief mochten afsluiten. Gerjan, Iris, Marije, Laurene en Ruben, nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet van jullie welverdiende vakantie en succes met jullie volgende (school)stappen.

Vacatures jeugdwerk
Er zijn in de gemeente diverse kinder- en jeugdactiviteiten. Hiervoor zijn enthousiaste gemeenteleden nodig die willen helpen om het jeugdwerk voort te kunnen blijven zetten. Afgelopen zondag na de dienst zijn er flyers uitgedeeld. We kijken uit naar positieve reacties en hopen op deze manier onze groeiende groep jongeren te blijven ondersteunen. Wilt u zich aanmelden of wilt u meer weten? Neem dan contact op met Gertjan van der Ree (gvdree@hotmail.com – 06-18449350).

Terugblik GZB-reis Albanië
In de vorige Kerkklanken schreven we al over de GZB-mannenreis naar Albanië. Graag laten we u en jou daar in een korte impressie meer over zien en horen. Kom zondag 1 juli na kerktijd op de koffie in De Bron!

Ariewim, Joop en René

Ten slotte
We mogen terugzien op de vele kerkdiensten met gastpredikanten in de afgelopen periode van vacant zijn. Met dankbaarheid mogen we er naar uitkijken om weer een eigen predikant in onze gemeente te hebben.

Huig Hoek, ouderling

Algemeen

Vakantie Bijbel Feest 2018
De TENTdagen komen er weer aan deze zomer! En wel van zaterdag 18 augustus t/m woensdag 22 augustus!
Hierin wordt het VBF op maandagochtend 20 t/m woensdagochtend 22 augustus gehouden.
De stuurgroep van het Vakantie Bijbel Feest 2018 (VBF) is hiervoor op zoek naar u/jou!!!
Het thema is dit jaar: Zoek het uit!
En dat doen we, want we vragen voor deze dagen uw/jouw hulp om u/je evt. op te geven voor:
- het versieren van de tent op zaterdag 18 augustus;
- het pannenkoeken bakken voor dinsdag 21 augustus;
- het begeleiden van een groepje kinderen in de leeftijd van 6-8 / 8-10 / 10+ jaar voor 1/2/3 ochtenden;
- het bespelen van een instrument voor 1/2/3 ochtenden;
- het meehelpen bij de uitvoering:
* van de spellen op dinsdag 21 augustus;
* van de proefjes op woensdag 22 augustus;
* van het programma voor de 10+ kids; en
* van het Bijbelverhaal.

We zouden het fijn vinden om ruim voor de zomervakantie (juli) rond te zijn met de bezetting van bovenstaande punten. Op dit moment zijn we dat bij lange na nog niet!
Dus geef u/je dan zo snel mogelijk op via www.tentdagen.nl/inschrijven-vbf-2018.
Ook vragen we u/je om rond te kijken in de vrienden-/kennissenkring, ouders, oudere kinderen (13+). Wellicht heeft iemand zin om ook mee te helpen.
Zo ja, verwijs ze dan ook door naar de contactpagina van tentdagensite (www.tentdagen.nl ) om zich op te kunnen geven.
Zijn er vragen, stel ze gerust aan één van de stuurgroepleden of via de mail: vbf.tentdagen@gmail.com.
We hopen gauw van jullie te horen!

Corine Buijserd, Danitia Kastelijn,
Marinda Vermeulen, Lineke Langerak,
Mirjam Wilzing, Petra Verhoef,
Hannah Bouter, Christa Overbeek
en Meike van den Broek

Geslaagde fietstocht door de Krimpenerwaard
Op zaterdag 26 mei 2018 deden er bijna 80 mensen mee met een fietstocht door de Krimpenerwaard. De tocht werd georganiseerd door vrijwilligers van het Nederlands Bijbelgenootschap. Een prachtige route, mooi weer en leuke activiteiten onderweg zorgden ervoor dat mensen volop konden genieten. De activiteit leverde € 1.588,- op voor een bijbelvertaling in het Kono, een taal die wordt gesproken in Sierra Leone.
Angélique van der Leeden, regiocoördinator van het NBG en verantwoordelijk voor de organisatie van de fietstocht, kijkt met een tevreden gevoel terug op het evenement.
‘Opnieuw werd ik verrast door de enthousiaste vrijwilligers die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt. In 2016 organiseerden zij ook al een fietstocht. Dat was een succes, maar dit jaar werd dat resultaat nog overtroffen. Nog meer deelnemers en een grotere opbrengst. Vooral ook mooi voor mensen in Sierra Leone die verlangend uitzien naar een bijbel in hun eigen taal. Met deze actie kwam voor hen de Bijbel weer een beetje dichterbij', aldus Angélique.

Midzomerconcertarrangement
Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg Zaterdag 7 juli 2018

Op zaterdag 7 juli a.s. is er een Midzomerconcertarrangement in het Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Dit arrangement komt in de plaats van het voorjaarsconcertarrangement dat gepland stond voor zaterdag 17 maart jl., maar toen niet door kon gaan vanwege de brand, waarbij het Koetshuis dusdanige schade opliep, dat het concert moest worden afgeblazen.
We beginnen de dag met een wandeling vanaf De Herberg. We wandelen naar het landgoed DUNO en bezoeken nabij de oude kerk de tuin. De wandeling is ca. 8 km.
Ontvangst met koffie/thee om 10.30 uur in Het Koetshuis. Voor een lunchpakket wordt gezorgd.
In de middag is er een Midzomerconcert met Marjolein de Wit - fluit, Robert Cekov – viool en Wouter Harbers – piano. Zij trakteren u op een sfeervol (licht-)klassiek concert met prachtige muziek van onder meer Saint-Saëns, Schubert, Massenet, Fauré, Bach, Beethoven, Dvorak en Chopin, waarbij het een feest van herkenning zal zijn.
Het concert begint om 14.30 uur. Ontvangst met koffie/thee vanaf 14.00 uur.
Kosten: Volledig arrangement: € 25,00. Alleen concert: € 15,00.
De musici verlenen belangeloos hun medewerking; de netto-opbrengsten van deze dag komen volledig ten goede aan Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg.
Aanmelding: bij voorkeur via e-mail: concerten@pdcdeherberg.nl of telefonisch (alleen op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur): 026-33 42 225.
Het concert vindt plaats in het Koetshuis van Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg, Pietersbergseweg 19, 6862 BT Oosterbeek.

Kerkklanken 13 juli 2018

PREEKBEURTEN

Zondag 15 juli 2018
10.00 uur: ds. L. Plug, Barneveld
18.30 uur: prop. H.N. Visser, Amsterdam
Collecte in de dienst: Siriz (Diac)
Collecte bij de uitgang: Plaatselijk kerkenwerk (CvK)

Zondag 22 juli 2018
10.00 uur: ds. J.J. Hagendijk
18.30 uur: ds. G.J. Roest, Huizen
Collecte in de dienst: Orgelfonds (CvK)
Collecte bij de uitgang: Evangelische Hogeschool (Diac)

AGENDA

Maandag 16 juli 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

Maandag 23 juli 2018
18.00 u. Uitzending "U zij de glorie"

GEMEENTEBERICHT

Rondom het Woord
Bij de diensten

Afgelopen zondag hebben wij onze nieuwe predikant ds. J.J. Hagendijk mogen ontvangen als nieuwe herder en leraar. De komende zondagen zal, naast ds. Hagendijk, ook een aantal gastpredikanten het Woord verkondigen. Gezegende diensten gewenst.

Organisten

zondag 15 juli 201810.00 uurdhr. J. Swets
 18.30 uurdhr. J. Swets
zondag 22 juli 201810.00 uurmevr. A. Vroegindeweij
 18.30 uurmevr. A. Vroegindeweij
  
  

Kinderoppas

15 juli 10.00 u.:
Esther van Duuren, Henrieke van der Ree en Christina Timmer

22 juli 10.00 u.:
Ellemieke Lankhorst, Linda Korevaar en Inez den Besten

Diaconie

15 juli | Siriz
Siriz is specialist bij onbedoelde zwangerschappen. Zij biedt preventie, ondersteuning en zorg. Door middel van voorlichting onder jongeren wil deze organisatie het aantal onbedoelde zwangerschappen terugdringen. Daarnaast verleent zij psychosociale hulp aan vrouwen en mannen bij onbedoelde zwangerschappen. Tevens biedt zij opvang aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd. Voor meer info: www. siriz.nl.

22 juli | Evangelische Hogeschool Amersfoort
De missie van de EH is het toerusten van jongeren:
-zodat zij vanuit een persoonlijke, levende relatie met God zelfstandig kunnen functioneren in studie, studentenleven, maatschappij en kerk;
-zodat zij op bijbelgetrouwe wijze hun houding en handelen kunnen bepalen binnen hun (wetenschappelijk) vakgebied en daarin hun verantwoordelijkheid kunnen nemen;
-zodat zij hun geloof en overtuiging op een betrokken manier kunnen delen met hun omgeving.

Voor meer info: www.eh.nl.

de Diaconie

Vanuit de pastorie
Op het moment van schrijven liggen bevestiging en intrede nog voor ons. Wanneer dit nummer verschijnt, blikken wij daar – hopelijk met goede herinnering – op terug. In mijn dankwoord tijdens de intrededienst heb ik veel mensen in het bijzonder bedankt. In deze Kerkklanken herhaal ik mijn dankwoord aan de gemeente als geheel. We zijn zeer blij met alle tekenen van gastvrijheid en meeleven. De kaarten en de bloemen en het enthousiasme van velen van u doen ons goed.
We zijn ook erg blij met onze nieuwe woning, die in de afgelopen tijd helemaal is opgeknapt. Omdat we van een klein appartement naar dit ruime huis zijn gegaan, moeten we oppassen dat we elkaar niet steeds kwijtraken. Maar dat zal wel goed komen. Wat de verhuizing betreft, die is goed verlopen. Het aantal dozen dat nog uitgepakt moet worden, is steeds kleiner. We voelen ons nu al thuis en in combinatie met het zonnige weer van de afgelopen tijd en de prachtige omgeving, voelt het ook een beetje als vakantie. U begrijpt, dat gevoel proberen we zo lang mogelijk vast te houden.
Ik zie ernaar uit om u en jou te ontmoeten en te leren kennen. Ik heb veel zin om te beginnen, maar zeker de eerste periode zal het ook wel wennen zijn. Denk vooral met mij mee, spreek me aan en kom gerust met vragen of adviezen. Schroom ook niet om contact met mij te zoeken als u met mij over iets wilt doorpraten. Mailen kan altijd. Als u belt, graag in de middag (tenzij urgent, uiteraard). Op dit moment werkt onze vaste telefoon wegens omstandigheden echter nog niet.
We oriënteren ons op dit moment nog op de invulling van het winterwerk. Daarover later meer. Een bijbelthemakring zal sowieso van start gaan. Ik hoop de ouderen van de gemeente (75+) eens per jaar te bezoeken, maar dan niet gekoppeld aan uw verjaardag.
Ik wens allen een goede vakantieperiode toe. Ook namens Christely een hartelijke groet!

Jeroen Hagendijk


Ten slotte
Na twee jaar vacant te zijn geweest zijn wij als kerkenraad verheugd om onze nieuwe predikant ds. Hagendijk te mogen ontvangen.
Met veel plezier heb ik de afgelopen tijd dit stukje Kerkklanken verzorgd. Nu is het tijd om het stokje door te geven aan ds. Hagendijk.
Vanuit de kerkenraad wensen wij hem Gods zegen toe in de bediening van het ambt.
Een hartelijke groet vanuit de kerkenraad aan de gemeente.

Huig Hoek

Algemeen

Marriage Course
Ook zo druk met je werk, kinderen, sport en/of andere bezigheden? Je partner al een tijd niet gesproken over belangrijke zaken? Wil jij samen met je partner tijd nemen voor je relatie en deze (nog meer) versterken? Diner voor twee én een goed gesprek?
Kom dan naar de Marriage Course!

Hoe ziet een avond eruit?
- Diner voor twee
- Inleiding over het onderwerp
- Samen opdrachten doen en “sparren” met je partner.

De avond begint met een lekker diner voor twee. Daarna volgt er een plenaire introductie op het thema van de avond.
De avond bestaat uit een dynamisch geheel, waarbij meestal de DVD, persoonlijke toespraken van cursusleiders en interactie tussen jou en je partner worden afgewisseld.
Je doet de cursus niet in groepsverband, maar echt samen. Je krijgt heel wat uiteenlopende opdrachten. Dat kan een vraag aan elkaar zijn, of je vult een schema in. Vaak volgen er meerdere eyeopeners op een avond: “Oh, denk jij zo!?” Of je herinnert je weer: ‘Ah, natuurlijk, dat is een verschil!’

Voor wie?

De Marriage Course is voor ieder stel dat wil samenwerken aan en investeren in hun relatie. Het maakt niet uit of je pas getrouwd of meer dan dertig jaar getrouwd bent. Het kan ook zijn dat je voor een nieuwe uitdaging in je huwelijk staat, bijvoorbeeld de geboorte van een kind, een verandering in carrière, verdriet waarmee een van de twee geconfronteerd wordt, “lastige” pubers, enzovoort. Het is goed om daar samen mee aan de slag te gaan en deze cursus helpt je daarbij.

Wanneer?

De cursus vindt plaats op D.V. maandagavond 10, 17 en 24 september, 8 en 29 oktober, 12 en 26 november.
Locatie: Natuurmuseum “De Wielewaal”. Het cursusgeld bedraagt € 160,00 (per paar, voor nog geen € 23,00 heb je een diner voor 2 en cursusmateriaal!) en er is een mogelijkheid om in drie termijnen te betalen.
Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar marriagecourseschoonhoven@gmail.com of bellen met Anja de Pater (0182 - 386568) of Karen Kapteijn (0182-386388).

Kind en geloof

Symposium ‘Woorden van waarde’ – Het hoogste woord voor het kleinste kind.
Voor alle ouders, ambtsdragers, leidinggevenden en leerkrachten die betrokken zijn op kinderen organiseert Evangeliestek een derde symposium rondom het thema ‘Kind en geloof’. Dit symposium wordt mede ondersteund door Driestar hogeschool, Bond van de Hervormde Zondagsscholen en de Theologische Universiteit Apeldoorn.

“Wat doet God eigenlijk in de hemel?”
''Waarom geloven de buren niet in de Heere?''
“Hoe heeft God ons konijn gemaakt?”
“Waarom laat Hij mensen ziek worden?”

Kinderen zijn vaak heel open en eerlijk in hun vragen over de Heere God en de Bijbel. Wat vertel je wel en wat niet? Welk Godsbeeld en mensbeeld geef je mee met je antwoord? En hoe breng je de soms moeilijke woorden dicht bij het hart? Wat is de waarde van het vertellen over zonde en genade? Tijdens dit symposium gaan we horen van het belang van waardevol onderwijzen uit de Bijbel aan (kleine) kinderen.
Het is fijn om kinderen te vertellen uit de Bijbel en belangrijke kernwoorden door te geven. Woorden van waarde die al belangrijk zijn voor het kleinste kind in allerlei situaties.
Daarom organiseert Evangeliestek het symposium ‘Woorden van waarde’ – Het hoogste woord voor het kleinste kind. Dit symposium staat gepland op D.V. vrijdag 28 september 2018 in Gouda van 15.30-20.30 uur.
Tijdens het symposium zullen er twee hoofdlezingen (door. dr. A.J. Kunz en N. Selles-ten Brinke) en twee workshopsrondes gehouden worden, waarbij gekozen kan worden uit 14 verschillende workshops. Meld u/je aan via de website en schrijf in voor twee workshops naar keuze. Naast de lezing en de workshops is er voldoende tijd voor ontmoetingen en het uitwisselen van ervaringen.
Alle overige praktische informatie is te vinden op de website: www.evangeliestek.nl/symposium.

CSFR
Ontmoeting, overtuiging & ontplooiing – je vindt het op de CSFR.
Heb je net je examens achter de rug en ben je aan het genieten van een heerlijke vakantie? Dan is het tijd om ook eens vooruit te kijken naar volgend collegejaar. Als student wacht je een bijzondere tijd; wellicht ga je zelfs op kamers wonen en ben je op zoek naar de leukste studentenvereniging. Wil jij alles uit je studententijd halen? Kom langs bij één van de vele disputen van de CSFR.
De CSFR is een christelijke studentenvereniging met disputen in Amsterdam, Delft, Eindhoven/Tilburg, Groningen, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Utrecht en Wageningen. De CSFR is een christelijke vereniging die zich bezig houdt met de Bijbel. Daarnaast houden we van goede borrels, helpen we je nadenken over maatschappelijke thema’s en organiseren we tal van activiteiten om jouw studententijd tot een bijzondere tijd te maken!
Op onze website csfr.nl en via alle sociale media vind je meer informatie over wie wij zijn en waarom wij jou als lid verwelkomen. Op onze website vind je ook links naar alle disputen, waar je je kan inschrijven voor de introdagen. Heb je vragen? Check onze socials of mail voor meer informatie naar lpc@csfr.nl. Zien wij jou volgend jaar?

Verdiepingsconferentie
AFZIEN OF UITZIEN – jouw leven in de eindtijd
Als christenen staan we midden in de eindtijd. Maar, zien we eigenlijk wel dat we in de eindtijd leven? Is ons leven vol verwachting? Of is het misschien meer een afzien? Duidelijk is in ieder geval: een actueel inhoudelijk thema, met veel praktische spitsen. Naast de hoofdlezing, die gehouden wordt door prof. dr. J. Hoek, zijn er ’s ochtends ook twee scherpe pitches. In het midddaggedeelte diepen we het thema met elkaar uit in interessante workshops.
Er is keuze uit de volgende 4 workshops: ‘Napraten over de lezing’, ‘Leven volgens Benedictus’, ‘Israël in de eindtijd’ en ‘wat zegt Openbaring?’. Verdere medewerking wordt verleend door o.a. ds. B. Haverkamp (workshop en pitch), ds. H. R. van den Kamp (workshop), Sjors van der Kraan (workshop en pitch) en Lennard van Prooijen (muziek).
De Verdiepingsconferentie staat voor aansprekende lezingen, workshops en gelegenheid om in contact te komen met medechristenen tussen de 20-40 jaar.
Datum: 8 september 2018
Tijd: 10.00-17.00 uur
Locatie: Het Baken, Beneluxlaan 3, 3446 GS Woerden
Kijk voor meer informatie en aanmelding op de website: www.verdiepingsconferentie.nl of op facebook: www.facebook.com/Verdiepingsconferentie.

Stichting Timon
Timon biedt jeugdhulp en jongvolwassenenzorg, gemotiveerd en geïnspireerd vanuit de christelijke levensovertuiging. Sinds 2016 is pleegzorg hier ook onderdeel van. We hebben al veel kinderen een stabiele plek kunnen bieden, maar de vraag naar pleegouders blijft groeien.
We zoeken in deze regio in het brede kerkelijke segment naar nieuwe pleegouders. Dit is belangrijk voor een goede match tussen pleegkind en pleegouders. Er vinden informatieavonden over pleegzorg plaats op:
3 september | Amersfoort
4 september | Dordrecht
27 september | Spijkenisse
Pleegouder worden?

Heb jij ruimte in je hart en huis? Wil jij je thuis delen met een pleegkind? Tijdens een informatieavond krijg je informatie over wat pleegzorg is en kun je vragen stellen aan ervaren pleegouders. Aanmelden of meer informatie: deeljethuis.nl.

Diensten

  • 22jul. 10:00 uurDs. J.J. Hagendijk
    18:30 uurDs. G.J. Roest | Huizen

Volledig prekenrooster

Contact

HG Willige Langerak
Montignylaan 18
2871 AE Schoonhoven

map

Routebeschrijving Ga

ANBI | Sitemap | Ontwerp en realisatie: Reprovinci